Kemirgen Mücadelesi

Kemirgen Mücadelesi

Dışkı, idrar ve kıllarıyla yiyecekleri bakterilerle kirleterek insanlara tifo, dizanteri, salmonella gibi hastalıkları bulaştırır, insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluştururlar. Kemirgenler insanların evlerini, işyerlerini istila eder, eşyalarına zarar verir, yiyeceklerine saldırır, yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği kontamine ederek bu ürünlerin imhasına yol açar ve ekonomik kayıplara sebep olurlar. Kemirgenlerin dişlerini düzenli olarak törpüleme ihtiyaçlarından dolayı, ip, elektrik kablosu vb cisimleri kemirerek yangınlara yol açabilir, gaz ve su borularına zarar vererek, iş kayıplarına sebep olurlar.

 

Nasıl Mücadele Edilir?

• Öncelikle yapılması gereken fiziksel kontrol yöntemidir. Bu da profesyonel personelin gözlemlemesi, giriş çıkış noktalarının tespiti ve bu bölgelerdeki eksikliklerin giderilmesi, önlemlerin alınması ile başlar.

• Bu gözlemlemenin ardından kimyasal mücadele yöntemleri uygulanır.

• Kullanılacak olan rodentisit (kemirgen zehiri) tipi ve miktarı tespit edilen türe göre belirlenir.

• Yem istasyonları olarak bilinen plastik, kilitli üniteler en çok kullanılan ve güvenli yöntemlerden biridir.

• Giriş ve çıkış delikleri ve yemin yerleştirileceği kısımdan oluşan kilitli bu üniteler hem hedef dışı hayvanların hem de çocukların yemle temasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

• Bu istasyonlar, yuva giriş çıkış noktalarına, dolaştıkları tespit edilen duvar diplerine ve beslenme alanlarına yerleştirilir ve sabitlenir.

• Yemlerin yenmesinden 1-2 gün sonra fare ve sıçan ölümleri başlar. Yemi yiyen hayvan yuvasına çekilir ve ölür.

• İstasyonlar periyodik aralıklarla uzman personel tarafından kontrol edilir. Tüketilen ve kemirilen yemler değiştirilir.

Call Now Button
×